דוגמנית

25.11.1953
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"