דוגמנית

09.12.1953
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "האנס קאופמן"