משי פלר, טל אושרוב ונוי מיכאל

17.02.2014
המתמודדות בתוכנית "משחקי השף" משתפות בחוויות
משי פלר, טל אושרוב ונוי מיכאל
צילום : "רונן פדידה"