פולה בן גוריון

16.12.1953
אשתו של ראש המממשלה ושר הביטחון הראשון של ישראל, דוד בן גוריון, שהייתה אחות במקצועה, במעבר לקיבוץ שדה בוקר
פולה בן גוריון
צילום : "בנו רוטנברג"