שרון גניש

28.04.2014
חוזרת לדגמן אחרי הפסקה
שרון גניש
צילום : "אלכס ליפקין "