דוגמנית

20.01.1954
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"