כריסטיאן מרטל

03.02.1954
מיס תבל לשנת 1954
כריסטיאן מרטל
צילום : "לא ידוע"