אביגיל אלפטוב

03.08.2015
נערת ישראל לשנת 2015 מספרת על עצמה
אביגיל אלפטוב
צילום : "שי יחזקאל"