יעל בר זוהר

01.10.2015
הדוגמנית והמגישה עונה על שאלון על חייה
יעל בר זוהר
צילום : "דביר כחלון"