דוגמנית

17.02.1954
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "חנה לנדס"