אלישבע מונה

24.02.1954
כוראוגרפית
אלישבע מונה
צילום : "חנה לנדס"