רחה פריאר

22.10.1947
דמות השבוע: רחה פריאר, מייסדת עליית הנוער והמפעל להכשרת ילדי א"י. הזוכה בתחרות הצילומים: עליזה מריסין
רחה פריאר
צילום : "לא ידוע"