משי קלינשטיין

08.05.2016
הבת של רמי וריטה קליינשטיין: "עד עכשיו הייתי הבת של. עכשיו אני בזכות עצמי"
משי קלינשטיין
צילום : "דניאל קמינסקי"