דוגמנית אופנה עם איור

10.03.1954
דוגמנית
דוגמנית אופנה עם איור
צילום : "חיים פין"