מרים גרשוני

24.03.1954
סגנית מלכת היופי לשנת 1954
מרים גרשוני
צילום : "לא ידוע"