אליאנה תדהר

19.12.2016
עונה לשאלות של כוכבי ילדים לדורותיהם
אליאנה תדהר
צילום : "דניאל קמינסקי"