סופי לקלייר

07.04.1954
שחקנית, בתפקיד ראשי בסרט "אבן על כל מיל"
סופי לקלייר
צילום : "לא ידוע"