מירי בוהדנה

27.03.2017
מנחה את "משחקי השף אוטואוכל", משתתפת בקמפיין אופנה ומצטלמת לראשונה עם ילדיה בן, אסתר ורפאל
מירי בוהדנה
צילום : "דביר כחלון"