מילי אביטל

30.04.2017
השחקנית הגיעה לגיל 45 וסדרי העדיפויות שלה אחרים, ולגמרי מבחירה
מילי אביטל
צילום : "עדי אורני"