מלכה רוזנבלט

21.04.1954
מלכת נשף הסטודנטים של הטכניון
מלכה רוזנבלט
צילום : "דוד רובינגר"