דוגמנית

28.04.1954
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "האנס קאופמן"