ליהי קורנובסקי

20.11.2017
איך עושות מעבר מעולם הילדים לסצנות עירום בקולנוע? תשאלו את ליהי קורנובסקי
ליהי קורנובסקי
צילום : "מאיר כהן"