עופרה שטראוס

12.04.2017
שיחה צפופה עם אשת העסקים על ניהול נשי, פערי שכר, עסקים גדולים, קטנים ומשפחתיים
עופרה שטראוס
צילום : "גולן קריאו"