חיילת

05.05.1954
בהכנות ליום העצמאות
חיילת
צילום : "דוד רובינגר"