ניקול רזניקוב

07.05.2018
ריאיון ראשון עם מלכת היופי לשנת 2018
ניקול רזניקוב
צילום : "ששון משה"