דוגמנית בבגד ים

26.05.1954
דוגמנית
דוגמנית בבגד ים
צילום : "חנה לנדס"