דינה כנרת

02.06.1954
דינה כנרת
צילום : "חנה לנדס"