המועמדות לתחרות מיס תבל

16.06.1954
המועמדות לתחרות מיס תבל
צילום : "לא ידוע"