אביבה פאר

23.06.1954
מלכת היופי לשנת 1954
אביבה פאר
צילום : "חנה לנדס"