אביבה פאר

24.07.1954
מלכת היופי לשנת 1954 בתחרות מיס תבל בארה"ב
אביבה פאר
צילום : "לא ידוע"