שלמור שטרוזמן

01.06.2020
מספרת איך הפכה מעורכת דין לכתבת ומגישה
שלמור שטרוזמן
צילום : "שי פרנקו"