מרים סטיבנסון

01.08.1954
מיס תבל לשנת 1954
מרים סטיבנסון
צילום : "לא ידוע"