שרה רפאלין

25.08.1954
מלכת היופי של יהדות מקסיקו
שרה רפאלין
צילום : "חיים פין"