דוגמנית

09.09.1954
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"