קורין גדעון וורדה גדעון

25.10.2021
מגישת הטלוויזיה ואמה עם מדריך הטנרדים לאופנת החורף הקרוב
קורין גדעון וורדה גדעון
צילום : "שי פרנקו"