גיליון מיוחד לראש השנה

21.09.1954
שערי השנה שעברה
גיליון מיוחד לראש השנה
צילום : "לא ידוע"