רגנהילד אלאוסון

30.09.1954
מלכת היופי השבדית
רגנהילד אלאוסון
צילום : "אוניברסל אינטרנשיונל"