דוגמנית

12.10.1954
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"