אביבה פאר

27.10.1954
מלכת היופי לשנת 1954
אביבה פאר
צילום : "לא ידוע"