רוחמה שניידוביץ פטר

24.11.1954
חיילת
רוחמה שניידוביץ פטר
צילום : "חיים פין"