דוגמנית מציגה תכשיטים

08.12.1954
דוגמנית
דוגמנית מציגה תכשיטים
צילום : "לא ידוע"