דוגמנית מציגה אפודה

16.12.1954
דוגמנית
דוגמנית מציגה אפודה
צילום : "לא ידוע"