סילבנה פמפניני

29.12.1954
שחקנית הקולנוע האיטלקייה בביקור בארץ
סילבנה פמפניני
צילום : "לא ידוע"