ניקול מוריי

05.01.1955
שחקנית
ניקול מוריי
צילום : "לא ידוע"