דוגמנית

26.01.1955
מתאפרת ללא מראה במסגרת תחרות של "לאשה"
דוגמנית
צילום : "חיים פין"