גלוריה דיוויס

02.02.1955
זמרת, בתפקיד בס באופרה "פורגי ובס"
גלוריה דיוויס
צילום : "חיים פין"