ליונל המפטון

09.02.1955
זמר הג'ז בביקור בישראל
ליונל המפטון
צילום : "חיים פין"