שרה קריניצי

26.11.1947
דמות השבוע: שרה קריניצי, אשתו של אברהם קריניצי, יו"ר מועצת רמת גן (לימים ראש העירייה), שהקימה בעיר סניף של הליגה למלחמה בשחפת. הזוכה בתחרות הצילומים: שמשון כאשי
שרה קריניצי
צילום : "לא ידוע"