מלכה גולדברג

23.02.1955
רקדנית
מלכה גולדברג
צילום : "האנס קאופמן"