גיליון לפורים

02.03.1955
דוגמנית
גיליון לפורים
צילום : "חנה לנדס"